Om projektet

Tillsammans med konstnären Lars Olsson låter vi våra minnen bli till souvenirer som ställs ut i souvenirbutiks-liknande installationer i konsthallarna i Trollhättan och Vänersborg våren 2014. Allmänheten och inbjudna grupper är välkomna att diskutera minne, identitet och kulturarv. Tillsammans funderar vi på hur souvenirer som aldrig funnits skulle kunna se ut och utgår från deltagarnas egna minnen och erfarenheter; ”Vänersborgs- och Trollhättesouvenirer” som inrymmer just ditt minne! Ta med dig ett minne av bygden och älven i form av ett fotografi, en berättelse eller ett föremål.

När projektet är avslutat är avsikten att installationerna skall placeras som konstverk i offentlig miljö i Vänersborg och Trollhättan. I gångna tider var minnesmärken ofta utformade som monument över kungar och andra bemärkta personer. Såväl innehållet som själva monumentaliteten har ifrågasatts av senare tiders konstnärer. Installationerna utgör ett samlat minnesmärke där i demokratisk anda allas minnen får vara med. Genom souvenirbutikens estetik – som kan sägas representera det ”låga” i kulturen – utmanas också den traditionella monumentaliteten hos minnesmärken.

Projektet ”Bygg den vid älven” finansieras av Fyrbodals Kommunalförbund, Trollhättans Stad, Vänersborgs Kommun, Västra Götalandsregionen m.fl. Projektledare är Lars Olsson, utbildad vid Valand och Kungl. Konsthögskolan.

 loggor finansiärer