Vad är minne?

Här kommer vi att återge deltagarnas (och andras) tankar om vad minne är! Vad är minne för dig? Lämna kommentarer i mail till: info [at] vidalven.se